Vincent van Gogh: " Drenthe is zoo mooi, zozeer pakt het me algeheel en voldoet mij absoluut, dat ik, indien ik hier niet voor altijd kon zijn, ik het maar liever niet had gezien. Het is onbeschrijflijk schoon! "

De Venemaatjes wonen in een paradijselijke omgeving met uitgestrekte bossen en landerijen in Zuidwest Drenthe. Onze woonboerderij staat op een perceel in Echten.

De bijzonder mooie situering van Echten valt direct in het oog. Uniek in Drenthe. De doorgaande weg splitst Echten in twee helften. Aan de ene kant staat de havezate Huize Echten en aan de andere kant de kern van het dorp die overgaat in de Oshaarseweg die Echten met Koekange verbindt.

Naast boerderijen telde het dorp in vroegere tijden een bierbrouwerij, een bakkerij, een smederij, een herberg, een grasdrogerij, een zuivelfabriek, een molen en zelfs een station.

Bij het dorp behoorden oorspronkelijk grote heidevelden waar tot in de jaren dertig schaapherders dagelijks hun kudde lieten grazen. De schapenmest was van groot belang. Boeren gebruikten de mest op de esgronden. De schaapskooien zijn nog bij enkele boerderijen te zien.

Echten is onderdeel van de gemeente De Wolden. In de dorpen is het goed wonen. Er is een hoog voorzieningenniveau en een bloeiend verenigingsleven.

Aantrekkelijke fiets-, wandel- en ruiterpaden leiden naar de mooiste plekjes.

Echten is samen met andere plattelandsdorpen in Nederland, Portugal en Italië lid van het netwerk Villages of Tradition. Elk dorp binnen dit netwerk kan terugkijken op een lange historie en een zorgvuldig overgeleverde culturele erfenis. Een waarde waarop lang niet elk dorp in Nederland kan bogen! En waarvoor ook steeds meer waardering komt.

Welkom bij de Venemaatjes

Onze hobby
In de vakantie hebben wij ruimte voor een aantal speelkameraden voor onze labradors.

Impression New Media Enkhuizen - concept - design - interactive